Kerk en Godsdienst 18 januari 2001

Prof. Dankbaar
(93) overleden

Van onze kerkredactie
OOSTERWOLDE – Afgelopen maandag is in zijn woonplaats Oosterwolde (Fr.) prof. dr. W. F. Dankbaar op 93-jarige leeftijd overleden.

Willem Frederik Dankbaar werd geboren op 13 september 1907 te Amsterdam. Na zijn studie theologie aan de Rijksuniversiteiten te Utrecht en Leiden werd hij op 25 oktober 1931 bevestigd als hervormd predikant te Kuinre. Daarna stond hij in St. Annaparochie (1936) en Goes-Wilhelminadorp (1941). In 1946 werd hij benoemd tot predikant in algemene dienst en werd hij directeur van de Samenwerkende Zendingscorporaties. In 1953 volgde zijn benoeming tot hoogleraar voor de kerk- en dogmengeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Daar ging hij in 1975 met emeritaat.

Dankbaar promoveerde op 15 juni 1941 te Leiden bij prof. J. N. Bakhuizen van den Brink op een proefschrift getiteld ”De Sacramentsleer van Calvijn”. Hij was voorzitter van de Oecumenische Raad van Kerken, directeur van het Instituut voor Liturgiewetenschappen en secretaris van de redactie van het Nederlands Theologisch Tijdschrift. Hij publiceerde onder meer ”Calvijn, zijn weg en werk” (1957) en ”Hervormers en humanisten” (1979), een bundel opstellen.BRON: http://oud.refdag.nl/zondag.html